ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИСИЯТА

Нашата визия: Какво ще постигне INGENIUM до 2030 г

Нашата визия за 2030 г. е, че Европейският университет INGENIUM е изграден върху много широкия си географски отпечатък и е подсилен от споделените си образователни и обществени цели.

INGENIUM се разрасна чрез надграждане на културното многообразие и на широкия набор от предлагани курсове и на различните типологии на съставните институции, които варират от традиционни университети до технологични висши училища и университети за приложни науки и медицина.

INGENIUM, в съответствие със своята декларация за мисия, успешно напредна в предоставянето на модерно университетско образование в съответствие с целта на EHEA за иновации в интуицията, за учене и преподаване.

Мобилността в кампуса – за студенти и персонал е важна отличителна черта на алианса.

Трансверсалните цели в насърчаването на предприемачеството и програмите за дигитално обучение и популяризиране са подкрепени от споделянето на най-добри практики и са напълно реализирани.

Университетите в консорциума си сътрудничат много успешно в съответствие с целите на европейските университети за предоставяне на широки международни възможности за студенти, изследователи, персонал и регионални заинтересовани страни.