INGENIUM in toiminta-ajatus

Visiomme: Mitä INGENIUM on saavuttanut vuoteen 2030 mennessä.

Visiomme vuodelle 2030 on, että Eurooppa-yliopisto INGENIUM perustuu laajalle maantieteelliselle kattavuudelleen ja sitä vahvistaa jaetut koulutukselliset ja yhteiskunnalliset tavoitteet.

INGENIUMin vahva kasvu perustuu kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja monipuoliseen kurssitarjontaan sekä perinteisistä yliopistoista, teknologiayliopistoista ja ammattikorkeakouluista muodostuvaan verkostoon.

INGENIUM on toiminta-ajatuksensa mukaisesti edistänyt menestyksekkäästi ja asteittain nykyaikaisen yliopistokoulutuksen yhtenäistämistä EHEAn tavoitteiden mukaisesti kohti innovatiivista oppimista ja opetusmenetelmiä.

Opiskelijoiden ja henkilökunnan välinen liikkuvuus on tunnusomaista INGENIUMille.

Monialaisia tavoitteita yrittäjyyden, digitaalisen oppimisen ja tavoitettavuuden edistämisessä on tuettu jakamalla parhaita käytäntöjä ja ne on saavutettu täysimääräisesti.

INGENIUMin muodostavat korkeakoulut ovat tehneet erittäin menestyksekästä yhteistyötä Eurooppa-yliopistojen tavoitteiden mukaisesti tarjotakseen laaja-alaisia kansainvälisiä mahdollisuuksia opiskelijoille, tutkijoille, henkilökunnalle ja alueellisille sidosryhmille.