DECLARAȚIA DE MISIUNE

Viziunea noastră: Ce va realiza INGENIUM până în 2030

Viziunea noastră pentru 2030 privește faptul că Universitatea Europeană INGENIUM a fost construită cu o amprentă geografică foarte largă și consolidată prin obiectivele sale educaționale și societale comune.

De asemenea, INGENIUM a crescut puternic, bazându-se pe diversitatea culturală și pe o gamă largă de cursuri oferite și pe diversele tipologii ale instituțiilor sale constitutive, care variază de la universități tradiționale la universități tehnologice și universități de științe aplicate și medicină.

INGENIUM, în conformitate cu Declarația sa de misiune, a avansat cu succes și treptat în furnizarea unei educații universitare moderne, în conformitate cu obiectivul Spațiului European al Învățământului Superior (EHEA) de a inova în învățare și predare.

Mobilitatea între campusuri pentru studenți și personal este un semn distinctiv semnificativ al Alianței.

Obiectivele transversale în promovarea antreprenoriatului și a programelor de învățare digitală și de informare au fost susținute prin schimbul de bune practici și au fost pe deplin realizate.

Universitățile constitutive au colaborat cu foarte mult succes în conformitate cu obiectivele Universităților Europene de a oferi ample oportunități internaționale studenților, cercetătorilor, personalului și stakeholderilor regionali.