Uppdragsförklaring

Vår vision: Vad INGENIUM kommer att ha uppnått 2030

Vår vision för 2030 är att Europauniversitetet INGENIUM har utvecklats utifrån sin breda geografiska grund och stärkts av alliansens gemensamma mål för utbildning och samhälle.

INGENIUM har också vuxit starkt genom att bygga vidare på den kulturella mångfalden och på det breda utbud av kurser som erbjuds. INGENIUMS styrka kommer också från institutionernas bredd, som sträcker sig från traditionella lärosäten till tekniska lärosäten och lärosäten som arbetar med tillämpad vetenskap och medicin.

INGENIUM har, i linje med sin uppdragsförklaring, framgångsrikt och stegvis utvecklat en modern högre utbildning utifrån EHEA:s målsättning för undervisande institutioner och med mobilitet av studenter och personal som ett viktigt inslag.

Genom utbyte av bästa praxis har de övergripande målen för att främja entreprenörskap, digitalt lärande och uppsökande verksamhet utvecklats och förverkligats fullt ut.

De deltagande lärosätena har mycket framgångsrikt samarbetat, och erbjuder omfattande internationella möjligheter för studenter, forskare, personal och lokala intressenter, i linje med målen för Europauniversitetsinitiativet.